Blitsaerd Oost

Bouwen met Planhus in Blitsaerd Oost?

Blitsaerd Oost vormt het logische vervolg op Plandeel West. Op dit moment (juli 2019) zijn er nog slechts 3 kavels direct beschikbaar. Alle overige bouwkavels in Blitsaerd Leeuwarden zijn verkocht of onder optie. Een goed moment om de plannen voor het vervolg op de wijk verder te brengen.

Wind Groep heeft in samenwerking met de gemeente gekozen voor een minder stringente opzet. De strakke lijnen zijn losgelaten in een meer organische vorm. Er is veel water in het plan en de marges zowel aan de Noord als aan de Zuidzijde zijn ruim. Het plan kent een breed aanbod van Blitsaerd waardige bouwkavels aan open vaarwater. Van luxe bungalows tot aan het allerhoogste segment kan bediend worden met kavels van ca. 450m2 tot ca. 4.000m2. Wie exclusief wil wonen kan in Blitsaerd bijzonder goed terecht.

Er is bewust ingezet op een logische faseerbaarheid waarbij volop aandacht is voor het realiseren van een 2e ontsluiting aan de uiterste Oostkant van het project, ter hoogte van Blitsaerd Solar.

PRESENTATIE BLITSAERD OOST
Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst is de planopzet positief ontvangen. In opdracht van de CV werkt Wind Groep samen met de gemeente de plannen verder uit. Na de bouwvak zal het uitgewerkte plan ter besluitvorming aan de gemeente worden voorgelegd. Ondertussen pakt Van der Wiel in opdracht van de CV de woonrijpwerkzaamheden in het Westelijk plandeel op. Het werk aan de afronding van plandeel West betekent ook de start voor het nieuwe plandeel Oost.Het nieuwe plandeel Blitsaerd Oost zal gaan bestaan uit de deelplannen Blitsaerder Leane Oost, De Terp, De Parels, Bonkevaart Noord en Bonkevaart Zuid.

Bekijk hier de powerpresentatie van het nieuwe plandeel Blitsaerd Oost.

Wilt u een woning bouwen met Planhus in Blitsaerd Oost? neem contact op via deze link

Bron; www.blitsaerd.nl